Walka z bezrobociem

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Rosnące bezrobocie wymusza tworzenie alternatywnych dróg, które umożliwiłyby zwiększenie zatrudnienia w społeczeństwie polskim. Do tej pory wydawało się, że znaczna część społeczeństwa, która zasila szeregi bezrobotnych, to osoby bez wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które specjalnie nie starają się o to, aby tę pracę znaleźć. W rzeczywistości nie zawsze jednak tak to wygląda. Część osób nie posiadających zatrudnienia to biznesmeni, którzy utracili swoje przedsiębiorstwa i wpadli w depresję, lub też dotknęło ich wypalenie zawodowe. Pozostali natomiast to młodzi studenci, często po kierunkach humanistycznych, będący bez perspektyw na przyszłe zatrudnienie. Posiadanie dokumentu świadczącego o ukończeniu uczelni wyższej jest obecnie niepisanym wymogiem, jednak to, że się go posiada nie daje gwarancji znalezienia zatrudnienia. Absolwenci filologii i filozofii, mają ogromny problem ze znalezieniem pracy, gdyż liczba osób kończących ten kierunek znacznie przerasta liczbę dostępnych miejsc zatrudnienia na takich stanowiskach w dużych miastach. Poszukując pracowników, pracodawcy skupiają się więc często na osobach posiadających umysły o charakterze ścisłym. Wynika to głównie z rodzaju dostępnych stanowisk.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.