Nowe firmy

Author: admin  //  Category: Bez kategorii

Powstawanie nowych firm, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, przyczynia się do sukcesywnego zmniejszania bezrobocia, które w ostatnich latach diametralnie się zwiększało. W małych miejscowościach mogą jednak powstać głównie takie przedsiębiorstwa jak drukarnie, hale produkcyjne i składy magazynowe. Zapotrzebowanie na pracowników jest tam jednak ogromne, gdyż każde z takich przedsiębiorstw zatrudnia co najmniej kilkuset pracowników. To zjawisko cieszy się dużym zainteresowaniem i entuzjazmem ze strony osób mieszkających w pobliżu nowych firm. Wymagania w stosunku do takich pracowników nie są duże. Najważniejszym aspektem jest bliskość miejsca zamieszkania, która ma na celu zredukować możliwość spóźniania się z przyczyn dojazdu, oraz pracy ponad wytyczone pierwotnie godziny. Poszukiwanie pracowników do takich przedsiębiorstw odbywa się drogą internetową, poprzez liczne serwisy z ogłoszeniami, oraz za pośrednictwem prasy codziennej. Odzew na takie ogłoszenia jest bardzo duży, gdyż nie brakuje osób borykających się z chronicznym bezrobociem i brakiem możliwości zatrudnienia. Zatrudnienie w takich miejscach znajdują też często osoby niepełnosprawne, ze względu na dostępne ulgi.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.